/Momento Paroquial: solenidade de Cristo Rei do Universo “MT 25, 31-46”